Header image
 
Teamudvikling

I projekter såvel som i afdelinger, handler det om at sikre at den enkelte i teamet ved hvad deres bidrag er til at komme i mål.

Hemmeligheden bag et godt team ligger i at:

- Alle har en fælles oplevelse af mål, midler og værdier.
- Alle kender sin og andres rolle i forhold til opgaver og målet.
- Alle erkender, at de er forskellige og har forskellige styrker som supplerer hinanden.

Det er således muligt bevidst at skabe gode og produktive relationer mellem medlemmerne i dit team, så I er klar til at se de kommende udfordringer i øjnene.

 
 

 

  Forandringer sker.... når vaner erstattes af bevidste handlinger