Header image
 
Lederudvikling

Skal du opnå gode og excellente resultater som leder, starter dette med en erkendelse af, at resultaterne opnås gennem andre mennesker, og at du skal lede en række kompetencer både teknisk og menneskeligt.

Forstår du at udnytte disse optimalt kommer resultaterne af sig selv.

Væsentlige emner der indgår i god ledelse:

- Konstant at have målet for øje.
- Forståelse for styrken i det faktum, at vi er forskellige som mennesker.
- Identifikation af styrker og udviklingspotentialer hos dig selv og   medarbejderne.
- Gennemførelse af udviklingssamtaler.
- Indlevelse i den enkelte medarbejders situation, uden du overtager problemet.

Ledelse er en disciplin der kræver færdigheder, indsigt og forståelse for mennesker.

New Habits bibringer dig bl.a. forståelse for de mekanismer, som sikrer en god kommunikation mellem mennesker, hvorved du opnår endnu bedre resultater.

 
 

 

  Forandringer sker.... når vaner erstattes af bevidste handlinger